Phù Diêu [Full PRC]

Loading...

Tải Ebook truyện Phù Diêu – Tác giả Đoạn Nhận Thiên Nhai Full PRC

Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương Quốc Hoa sẽ chọn như thế nào? Tiếp tục lựa chọn như trước hay chọn con đường phát triển khác?

Các bạn đã từng đọc truyện Sĩ Đồ Phong Lưu, Phù Diêu là tác phẩm tiếp theo của cùng tác giả Đoạn Nhận Thiên Nhai. Truyện xếp thứ hạng cao trên trang qidian, trong top 20 hàng tháng.

Tags: , , ,   0 Comment
Loading...

Danh sách Link tải

PRC

Tải về

EPUB

Chưa có Link

Bình luận